De la muzică nu se ia vacanţă!

…obişnuiesc să le amintesc acest lucru tinerilor mei colaboratori. Fie că sunt studenţi sau elevi, fie că sunt tineri profesionişti sau sunt începători care dibuie cu anume stăruinţă pe drumul fără de sfârşit al artei muzicale; …de fiecare dată, pentru a fi îndreptăţită, implicarea întru muzică nu poate fi decât totală. Iar aceasta dacă gândul ţinteşte spre înalt, dacă dorinţa comunicării devine imperioasă.

Am în vedere dobândirea treptată a unui limbaj propriu artei muzicale, un limbaj al condiţionărilor fireşti în baza cărora complexul sonor poate crea imagini muzicale; de sunt condiţionate de o gândire realmente creativă. Aparţinem acestui teritoriu al spiritului, teritoriu în care o idee, conştiinţa mentală a semnului, a sunetului, poate crea muzică.

Sunt aspecte pe care nu poţi să nu le observi atunci când muzica ia naştere sub imperiul relaţiei maeştrilor cu cei tineri; …pe drumul uceniciei continue. Le-am observat şi în aceste zile pe parcursul concertelor Festivalului Enescu şi Muzica lumii, concerte şi repetiţii susţinute la Sinaia, optsprezece ani consecutiv, manifestări prilejuite de aniversarea zilei de naştere a maestrului.

Mai mult Adevarul